Your location > Home > Tanggungjawab Sosial

Produk baik dari bahan Baik

'Kualiti Terbaik untuk Bahan Mentah’, dan ‘Produk Kelas Dunia’

 

Kami memberi penekanan kepada prinsip-prinsip penghasilan 'produk baik dari bahan Baik', 'Kualiti Terbaik untuk Bahan Mentah’, dan ‘Produk Kelas Dunia’. Kami bertegas tidak menggunakan apa-apa bahan yang mungkin berbahaya dalam sistem pengeluaran kami.

 

Produk Magnesium Sulfat dihasilkan atas pengeluaran secara besar-besaran dengan harta intelektual yang dimiliki. Proses pengeluaran adalah mengikut pelaksanaan berdasarkan ISO14001, kami amat mementingkan nilai-nilai untuk mengukuhkan pemuliharaan tenaga dan pelepasan pengurangan dan perlindungan alam sekitar.

 

Bahan-bahan mentah yang digunakan untuk pengeluaran adalah daripada bahan asid sulfurik tulen yang tidak boleh diperbaharui, dicirikan dengan kepekatan tinggi dan logam berat yang rendah dan Magnesium Oksida yang berkualiti tinggi.Jika menggunakan produk pemprosesan sisa asid sulfurik, secara amnya, akan wujud pencemaran organik atau kandungan tinggi berat logam dalam sisa asid sulfuric. Ia secara langsung akan menyebabkan pencemaran punca bukan titik, dan juga boleh membakar tanaman, di mana akan menyebabkan ancaman secara langsung kepada kesihatan manusia,jika   sekali jenis produk seperti ini aplikasikan ke dalam tanah untuk pertanian. Kami amat memberi penekanan kepada pembangunan yang mampan.